• XARXA CAPITAL · Invest in Sport

Quins ajuts ofereix el Gobierno als autònoms?

(versió en català)


El Govern espanyol ha decretat l'aturada de l'activitat econòmica dins la seva estratègia en la lluita contra la pandèmia del COVID-19.


El sector esportiu, al no ser considerat activitat essencial, i els professionals que s'hi dediquen - tant treballadors per compte aliè com autònoms- es veuen altament afectats per aquesta obligació d'aturada forçosa.


Des de PIMEC · Patronal de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya a la que està associada XARXA CAPITAL, s'ha recollit el suport anunciat pel Gobierno als autònoms per tal de fer front a aquesta situació:


  • Prestació econòmica extraordinària per cessament d'activitat (atur del l'autònom), encara que no s'hagi cotitzat per aquest concepte en el passat.

  • Aplicable a:

  1. Autònoms titulars de negocis tancats per l'administració arran de l'estat d'alarma, que són els comerços al detall, excepte els d'alimentació i begudes, farmàcies, veterinaris, sanitat, automoció, òptiques, estancs, tintoreries, tecnologia i telecomunicacions.

  2. Autònoms en qualsevol activitat que hagin patit una caiguda d'almenys un 75% en els seus ingressos de març del 2020 en comparació a la mitjana dels darrers 6 mesos.

  • La prestació serà equivalent al 70% de la base de cotització dels darrers 6 mesos. En el cas dels autònoms que cotitzin per la quota mínima mensual (286,15 €), equivalent a 944,40 € de base, la prestació seria doncs de 661,86 €.

  • Els autònoms beneficiaris d’alguna bonificació, com la tarifa plana de 60 € per nous autònoms, no perdran aquesta condició quan reprenguin la seva activitat.

  • En qualsevol cas, aquesta prestació no serà compatible amb altres prestacions de la Seguretat Social (per exemple, si l’autònom també treballa per compte aliena i cobra una prestació de baixa o bé percep una pensió per jubilació que compagina amb la seva feina).

  • La prestació se sol·licita al web de la mútua col·laboradora del professional autònom.

Des de PIMEC recorden que el RDL 8/2020, de 17 de març, preveu en el seu article 17 la prestació extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19.


Aquesta prestació extraordinària s'estén a tots els treballadors autònoms, estiguin o no protegits per la prestació de cessament d'activitat prevista a la Llei General de la Seguretat Social, sempre que compleixin les condicions i requisits previstos en la seva regulació.

Coneix qui la pot sol·licitar i quins són els requisits fent clic aquí. 


Properament anirem ampliant aquesta informació des d'aquest mateix canal.